miércoles, 9 de enero de 2008

TRAVEL AND TOURISM INTELLIGENCE


Article City Report: MONTREAL

Introducció

Durant el segle 17 i 18 el Canada va tenir conflictes polítics econòmics socials entre la part dominada per els francesos i la dominada per els anglesos. En excepció de Montreal que dominada pels anglesos va convertir-se en un important centre financer i comercial. La declaració del francès com a llengua oficial de la província va causar l’èxode de la població anglosaxona i en conseqüència el declivi econòmic de Montreal.

Turisme i treball

No ha estat fins el 1998 que la situació econòmica i l’atur de Montreal han començat a prosperar gràcies al sector del turisme i l’oferta de treball provinent de l’industria farmacèutica.

Atraccions turístiques

Durant tota la segona meitat del segle XIX s’han millorat i incrementat l’oferta d’entreteniment, atraccions i infraestructures turístiques a Montreal. El Casino i el festival internacional de Jazz són les dues atraccions turístiques que més populars. La situació propera a zones recreatives i ressorts a permès la pràctica d’esports de neu, de muntanya, o activitats fluvials, a més d’afavorir l’ interès turístic en agroturisme i ecoturisme.

Arribades

L’economia de Montreal ha prosperat gràcies a l’augment d’arribades de turistes. Sobretot, la petita proporció de pernoctacions nocturnes provinents de turisme internacional ( turisme de compres ) ,genera més ingressos que no pas la major part de turisme provinent de Quebec. Durant les últimes dècades el turisme internacional provinent de França augmenta, en canvi el turisme japonès i alemany esta disminuint.

Percentatge de visites

Mes de la meitat dels ingressos que rep Montreal provenen d’un turisme que viatja per motius vacacionals, molts dels quals provenen del Canadà. L’altre tant per cent d’ingressos l’origina el turisme de negocis provinent de Quebec i dels Estats Units.

Convencions i fires

L’ampliació del centre de convencions junt amb la millora d’infraestructura hotelera i oferta recreativa i d’oci, va generar a partir de 1997, un augment de celebració de convencions i l’arribada de molts visitants , sobretot en les estacions de primavera i tardor. A l’estiu arriben molts visitants interessats en l’oferta recreativa.

Allotjament


Montreal compta amb diferents tipus d’allotjament, sobretot hotels, situats prop del palau del congrés. Gràcies a la introducció d’inversions ( REITs, real estate investment trusts ) en el sector hoteler , Montreal se’n beneficia. Tot i que es va introduir una taxa d’ocupació per habitació no ha disminuït el volum de beneficis.

Transport

Montreal compta amb una bona infraestructura de transport aeri, marítim, de tren i carretera, a més de un bon funcionament del sistema de trànsit.

Organització del turisme

La organització de turisme de Montreal fa difusió turística a través de molts mitjans de comunicació cap diferents sectors de mercat, i es finançada per nombroses fonts, que destinaran una part del finançament prioritària a la industria turística.

Previsions a llarg i curt termini

Al llarg del segle XIX Montreal ha sabut avançar i modernitzar-se en quan a infraestructura i oferta turística, fet que li ha permès obtenir grans beneficis econòmics. Es per això, que les previsions per al 2000 continuaran sent les mateixes, amb projectes com l’ampliació de l’aeroport de Dorval, la construcció d’un complex esportiu i de nous hotels i edificis de negocis, convertint la ciutat en el centre més important de organitzacions internacionals.

No hay comentarios: